นับเวลาถอยหลัง! ขึ้นค่าโทลล์เวย์ 10-15 บาท เริ่ม 22 ธ.ค. นี้

ยุคนี้มีแต่จ่ายกับจ่าย ล่าสุดชาวกรุงเตรียมจ่ายค่าผ่านทางโทลล์เวย์เพิ่มขึ้นอีก โดยบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งผู้ใช้บริการว่า ตั้งแต่วันที่


22 ธันวาคม 2562 ไปจนถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2567 จะมีการปรับราคาค่าทางด่วนโทลล์เวย์เพิ่ม 10-15 บาท (ตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานทางหลวง)
ทางยกระดับฯ ช่วงดอนเมือง-ดินแดงด่านหลักสี่ขาเข้า รถ 4 ล้อ 80 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ 110 บาทด่านแจ้งวัฒนะ รถ 4 ล้อ 80 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ 110 บาทด่านลาดพร้าวขาเข้า รถ 4 ล้อ 80 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ 110 บาทค่าผ่านทางยกระดับฯ ช่วงอนุสรณ์สถาน-ดอนเมือง และช่วงดอนเมือง-ดินแดง จ่ายรวมกันครั้งเดียวที่ด่านดอนเมืองซึ่งถ้าถูกตัดคะแนนจนหมดและมีความผิดซ้ำอีกตามเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกเพิกถอนใบขับขี่แน่นอนว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับคนไทย หลายคนอาจจะเกิดความสงสัยได้ว่า ผิดกฎจราจรแบบไหนถูกตัดกี่คะแนน ถ้าถูกตัดคะแนนแล้วจะได้คะแนนกลับหรือไม่ วันนี้ผมจึงขอสรุปข้อมูลเบื้องต้นให้เพื่อนได้เข้าใจกับระบบการตัดคะแนนดังกล่าวดังนี้ครับคะแนนที่ถูกตัดจะมีผล ระยะเวลา 1 ปี หากครบกำหนด จะได้รับคะแนนที่ถูกหักคืนกรณีที่ถูกพักใบอนุญาตขับขี่ ต้องเข้าการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก จะได้คะแนนคืนทั้งหมด 12 คะแนนกรณีที่ถูกพักใบอนุญาตขับขี่ หากครบกำหนด 90 วัน แต่ยังไม่ผ่านการอบรม จะได้คะแนนคืน 8 คะแนนโทษที่ได้รับหากโดนพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 3 ครั้ง ภายใน 3 ปี จะโดนพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 1 ปีหากโดนพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ซ้ำอีกภายใน 1 ปี จะโดนเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งต้องรอ 5 ปี ถึงจะสามารถทำใบขับขี่ใหม่ได้นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถเลือกเรียนและอบรมกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ผ่านการรับรองจากรมการขนส่งทางบก เพื่อต่อใบขับขี่ ตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งฯกำหนด ทั้งหมดนี้กรมการขนส่งฯ มุ่งเน้นให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีความรู้ ในการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับเอกชน เปิดอบรม-สอบ เพื่อทำใบขับขี่ชนิดชั่วคราว ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งการอบรมและการสอบนั้น เป็นไปตามมาตรฐาน และระเบียบของขนส่งฯ โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว ทั้งนี้ สามารถเข้าอบรมได้เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อนสอบใบขับขี่เสาร์-อาทิตย์ ประจำเดือน ธ.ค.

Author: Kurt Hunt